In Memoriam

Sterckx Charel               10/7/1978

 

Hendrickx Yves            14/11/1982

 

Van Eysendijck Jos

 

Vannuten Felix             13/11/1992


Devis Bernus                 11/7/1996

 

Meylemans Pol

 

Luypaers Floran             18/4/1997

 

Dekort Angele             22/10/1997


Tratsaert Roger           14/11/1997


Blomme Alfons              12/3/2000


Jacobs Josfin                  8/9/2002


Ghijs Victor                    7/9/2003


Vandenbrande Herman    1/3/2005


Sels Jules                     11/4/2005


Melis Lou                    15/12/2005


Bertels Gust                 19/8/2007


Vandenberg Marc          28/7/2010


's Jegers Fonsie            17/9/2010


Cuyvers Felix                22/7/2011


Vangeel  Louis             22/12/2011


's Jegers Jean                10/7/2012


Ghijs Muun                  30/11/2012


Alen Marcel                   30/1/2014


Devos Hugo                24/10/2014


Vandoninck Julien        10/12/2014


Zdorow Dagmar          19/05/2015


Pauwels Emma            21/07/2015


De Kock Marcel             4/08/2015


Thijs Jozef                    6/02/2016

 

Veertig  jaar verenigingsleven brengen mensen bijeen. Er worden ontzettend vele mooie momenten gemaakt en beleefd, vriendschapsbanden ontstaan , contacten worden gelegd ook buiten de schoot van de vereniging. Veertig jaar is een groot deel van een mensenleven en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat we op al die tijd heel wat mensen , vrienden , leden hebben moeten afgeven. UIt dankbaarheid dat we hen hebben mogen kennen , en samen mooie momenten hebben beleefd , hieronder een lijst van hen die ons ontvallen zijn, maar die we niet vergeten :