ORKEST↓

Het minste wat je kan zeggen is dat de 2440 Big Band erg dynamisch is in haar bezetting. Weinige jaren in haar 40 (!) jarig bestaan is de  bezetting dezelfde gebleven. De band heeft steeds een open politiek gevoerd om geinteresseerde muzikanten, jong of oud, een kans te geven om samen die mooie maar toch aparte sound te brengen. Vele talentvolle muzikanten hebben dan ook in de aanvang van hun muzikale carriere deel uit gemaakt van de 2440 Big Band. We proberen ze allemaal te lijsten op gevaar af van er toch enkele te vergeten. Mocht dat zo zijn en je weet wie, geef ons dan een seintje zodat we de lijst kunnen vervolledigen.


Zij hebben in de loop van 40 jaar  big band Geel bijgedragen :

de vrienden van de 2440  big band Geel.


Een big band bestaat typisch uit 4 secties die in subpagina's nader worden belicht :

  • de saxen
  • de 'trumpets'
  • de (trom)bones
  • de rhythms

met natuurlijk een bandleader en een  zanger of zangeres.anno 2014/3

In 40 jaar verenigingsleven gebeurt het ook dat leden ons ontvallen. Daarom ook, ter  nagedachtenis,  een subpagina "in memoriam".