ORGANISATIE↓

VZW

 • Ondernemingsnummer : 0456.335.906
 • Vlamo-id : ANT/0297
 • zetel : Pas 174a 2440 Geel
 • sinds 1995 omwille van aansprakelijkheid
 • De vereniging heeft tot doel zonder winstgevend oogmerk, de muziekcultuur in de ruimst mogelijke zin te bevorderen. In het bijzonder zal de vereniging voorrang geven aan de big band muziek, en aan alle activiteiten die hiermee verband kunnen houden.

Repetitieruimte

 • Diestseweg 139 Geel (voormalig Meubelen Verhaegen)

Orkest en medewerkers


Het orkest vormt uiteraard het hart van deze vereniging en wordt uitvoerig belicht achter de overeenkomstige menuknop.

Om een big band te organiseren heb je best ook niet-spelende leden nodig - medewerkers - die andere noodzakelijke taken op zich nemen zoals geluidsassistentie, logistiek, bibliotheek der partituren (=muzikotheek),

bestuur.

Raad van Bestuur

 • vrijwilligers gemandateerd door de jaarlijkse Agemene Vergadering om de vzw te leiden.
 • Art. 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie stemgerechtigde werkende leden. Bovendien maakt de dirigent van de big band statutair deel uit  van de Raad van Bestuur
 • vergadert 1x per seizoenverdeelt volgende functies : voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, public relations, logistiek
  anno 2014/3