In Memoriam

Veertig jaar verenigingsleven brengen mensen bijeen. Er worden ontzettend vele mooie momenten gemaakt en beleefd, vriendschapsbanden ontstaan , contacten worden gelegd ook buiten de schoot van de vereniging. Veertig jaar is een groot deel van een mensenleven en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat we op al die tijd heel wat mensen , vrienden , leden hebben moeten afgeven. UIt dankbaarheid dat we hen hebben mogen kennen , en samen mooie momenten hebben beleefd , hieronder een lijst van hen die ons ontvallen zijn, maar die we niet vergeten :

Sterckx Charel 10/7/1978

Hendrickx Yves 14/11/1982

Van Eysendijck Jos

Vannuten Felix 13/11/1992

 

Devis Bernus 11/7/1996

Meylemans Pol

Luypaers Floran 18/4/1997

Dekort Angele 22/10/1997

 

Tratsaert Roger 14/11/1997

 

Blomme Alfons 12/3/2000

 

Jacobs Josfin 8/9/2002

 

Ghijs Victor 7/9/2003

 

Vandenbrande Herman 1/3/2005

 

Sels Jules 11/4/2005

 

Melis Lou 15/12/2005

 

Bertels Gust 19/8/2007

 

Vandenberg Marc 28/7/2010

 

's Jegers Fonsie 17/9/2010

 

Cuyvers Felix 22/7/2011

 

Vangeel Louis 22/12/2011

 

's Jegers Jean 10/7/2012

 

Ghijs Muun 30/11/2012

 

Alen Marcel 30/1/2014

 

Devos Hugo 24/10/2014

 

Vandoninck Julien 10/12/2014

 

Zdorow Dagmar 19/05/2015

 

Pauwels Emma 21/07/2015

 

De Kock Marcel 4/08/2015

 

Thijs Jozef 6/02/2016