Algemene Vergadering

VZW


 • Ondernemingsnummer : 0456.335.906
 • adres :  Lebonstraat 116    2440 Geel
 • stichtingsvergadering op 27 november 1994
 • statuten 2009
 • Art. 3. §1. De vereniging heeft tot doel zonder winstgevend oogmerk, de muziekcultuur in de

ruimst mogelijke zin te bevorderen. In het bijzonder zal de vereniging voorrang geven aan de

big band muziek, en aan alle activiteiten die hiermee verband kunnen houden.

 • jaarlijkse (eerste helft)  Algemene Vergadering (AV)    met agenda :
 • aanwezigen,  geldigheid valideren
 • ledenbewegingen  -  vacatures
 • financieel verslag vorig boekjaar + begroting huidig boekjaar
 • moreel verslag vorig kalenderjaar
 • woord dirigent + woord voorzitter
 • varia (o.a. social event)
 • de AV is bevoegd voor
 • toekennen van stemrecht aan werkende leden    (50+%)
 • wijzigen van statuten  (2/3)
 • benoemen en ontslaan van bestuursleden
 • uitsluiten van een stemgerechtigd lid
 • ontbinden van de vereniging

 

Ledenregister

1.De vzw 2440 Big Band Geel onderscheidt volgende categorien  :

   A. werkende leden :  A1.  stemgerechtigd en  A2. niet-stemgerechtigd

   B. ereleden : niet-stemgerechtigd

   C. reserven : muzikanten, dikwijls oud-leden, bereid voor een gebeurlijke invalbeurt  : niet-stemgerechtigd


2. Nieuwe mensen in de vzw zijn automatisch cat. A2. Zij kunnen voorgedragen worden op de volgende AV voor cat A1.


3. Elke AV  beslist (50+%) wie van categorie verandert :

-   cat.A2 ->  cat.A1  :  op basis van betrokkenheid bij de werking van de vzw én met akkoord van betrokkene

-   cat A ->  cat B : ex-leden bij wijze van  erkenning

-   cat A -> cat R : ex-muzikanten die geen erelidmaatschap wensen

wijzigingen

gedurende 2016

 


IN

Jan Guns

John Seliaerts


UIT

Guy Heirman


VOLGENDE AV : april 2017   

cat.B  ERELEDEN anno 2015

alfabetisch

1  Beckers Luc

2  Bergmans Fons

3  Blommé Seppe

4  Breugelmans Willy

5  Cautaerts Tom

6  Claes Frans

7  Claes Renilda

8  Corten Luc

9  Cuinen Willy

10  Custers Geert

11  Cuypers Ronald

12  Daems  Inez

13  Dams Theo

14 

15  De Rijck Denis

16  Debel Jan

17  Dierckx Vincent

18  DillienLouis

19  Dils Dirk

20  Dockx Jesse

21  Dockx Werry

22  Geudens  Josee

23  Gijselinckx Etienne

24  Goeman Luc

25  Goris An

26  Gorts Peter

27  Gorts Philippe

28  Gysen Herman

29  Gysen Cis

30  Hens Karlijne

31  Hens Peter

32  Heuninck Lieze

33  Jillings Douglas

34  Jillings Thomas

35  Kil Peter

36  Lembrechts Chris

37  Lenaerts Martin

38  Loosveldt Egon39  Luypaers  Peter

40  Luypaers  Armand

41  Luypaers  Iris

42  Luypaers Mia

43  Maes  Marc

44  Maes  Werner

45  Mangelschots Stijn

46  Marien  André

47  Matheussen  Herman

48  Nihoul  Jan

49  Pallemaerts  André

50  Pauwels Emmy

51  Peeters  Bert

52  Peeters  Monty

53  Pelgrims  Sonja

54  's Jegers  Juul

55  Sanen  Yvan

56  Sauvillier  André

57  Seaux  Pieter-Jan

58  Tielemans  Frans

59  Tobback  Koen

60  Tournel  Raf

61  Van de Craen  Kris

62  Van der Veken  Rudy

63  Van Herck  Kurt

64  Van Hoof  Dirk

65  Van Leeuw  Bruno

66  Van Lommel Kris

67  Van Opstal  Karel

68  Vandecruys  Ruth

69  Vanderwerf  Aggie

70  Verheyden  Jef

71  Vos  Vic

72  Vranckx  Pieter-Jan

73  Wijninckx  Kenny

74  Wouters  Ludwig


Na  AV 17/04/2016 :


WERKENDE LEDEN

cat A1. STEMGERECHTIGD

alfabetisch

1  Bellinckx  Fonsy

2  Coenen  Ludo

3  Dams  Martine

4  De Ruytter  Rik

5  Dils  Frieda

6  Dumont  Paul

7  Engelen   Geert

8  Engels  André

9  Foets  Gary

10 Heirman Guy

11  Luypaers  Werner

12  Maes   Freddy

13  Mathijssen  Patrick

14  Minnaert  Koen

15  Moons Louis

16  Nuyts  Claude

17  Oosthuyse  Wim

18  Op de Beeck  Arno

19  Peeters  Peter

20  Picavet  Frank

21  Somogyi  Fer

22  Stynen  Nico

23  Van den Broeck Pascal

24  Van den Eynde  Jan

25  Van Even  Ben

26  Van Gorp   Dirk

27  Vandeweyer  Carl

28  Vannuten  Eugeen

29  Vannuten  Hendrik

30  Verberck Franky

31  Vermaere  Ellen

32  Voeten  Sven


cat A2. NIET-STEMGERECHTIGD


1.Kris Van Reusel

2.Kristof Peeters

3.Dieter Desoute

4.Silke Luypaers

 


stevenmathei

Site AdminBerichtGeplaatst: Di Dec 15, 2009 8:06    Onderwerp: neerlegging ledenregister afgeschaft

Denk eraan dat sinds 29 mei 2009 de neerlegging van een kopie van het ledenregister bij de griffie van de rechtbank van koophandel werd afgeschaft.


Volgende documenten moeten jaarlijks ter griffie worden neergelegd:


- de jaarrekening voor het einde van de zesde maand na afsluiting boekjaar


Indien de samenstelling van de raad van bestuur wijzigt, moet dit middels de formulieren I en II (zie www.staatsblad.be) eveneens worden bekendgemaakt.


Verslagen