Algemene Vergadering

VZW

 

 • Ondernemingsnummer : 0456.335.906
 • adres : Lebonstraat 116 2440 Geel
 • stichtingsvergadering op 27 november 1994
 • statuten 2009
 • Art. 3. §1. De vereniging heeft tot doel zonder winstgevend oogmerk, de muziekcultuur in de

ruimst mogelijke zin te bevorderen. In het bijzonder zal de vereniging voorrang geven aan de

big band muziek, en aan alle activiteiten die hiermee verband kunnen houden.

 • jaarlijkse (eerste helft) Algemene Vergadering (AV) met agenda :
  • aanwezigen, geldigheid valideren
 • ledenbewegingen - vacatures
 • financieel verslag vorig boekjaar + begroting huidig boekjaar
 • moreel verslag vorig kalenderjaar
 • woord dirigent + woord voorzitter
 • varia (o.a. social event)
  • de AV is bevoegd voor
   • toekennen van stemrecht aan werkende leden (50+%)
 • wijzigen van statuten (2/3)
 • benoemen en ontslaan van bestuursleden
 • uitsluiten van een stemgerechtigd lid
 • ontbinden van de vereniging
 • Ledenregister

  1.De vzw 2440 Big Band Geel onderscheidt volgende categorien :

  A. werkende leden : A1. stemgerechtigd en A2. niet-stemgerechtigd

  B. ereleden : niet-stemgerechtigd

  C. reserven : muzikanten, dikwijls oud-leden, bereid voor een gebeurlijke invalbeurt : niet-stemgerechtigd

   

  2. Nieuwe mensen in de vzw zijn automatisch cat. A2. Zij kunnen voorgedragen worden op de volgende AV voor cat A1.

   

  3. Elke AV beslist (50+%) wie van categorie verandert :

  - cat.A2 -> cat.A1 : op basis van betrokkenheid bij de werking van de vzw én met akkoord van betrokkene

  - cat A -> cat B : ex-leden bij wijze van erkenning

  - cat A -> cat R : ex-muzikanten die geen erelidmaatschap wensen

  wijzigingen

  gedurende 2016

   

  IN

  Jan Guns

  John Seliaerts

   

  UIT

  Guy Heirman

   

  VOLGENDE AV : april 2017

  cat.B ERELEDEN anno 2015

  alfabetisch

  1 Beckers Luc

  2 Bergmans Fons

  3 Blommé Seppe

  4 Breugelmans Willy

  5 Cautaerts Tom

  6 Claes Frans

  7 Claes Renilda

  8 Corten Luc

  9 Cuinen Willy

  10 Custers Geert

  11 Cuypers Ronald

  12 Daems Inez

  13 Dams Theo

  14

  15 De Rijck Denis

  16 Debel Jan

  17 Dierckx Vincent

  18 DillienLouis

  19 Dils Dirk

  20 Dockx Jesse

  21 Dockx Werry

  22 Geudens Josee

  23 Gijselinckx Etienne

  24 Goeman Luc

  25 Goris An

  26 Gorts Peter

  27 Gorts Philippe

  28 Gysen Herman

  29 Gysen Cis

  30 Hens Karlijne

  31 Hens Peter

  32 Heuninck Lieze

  33 Jillings Douglas

  34 Jillings Thomas

  35 Kil Peter

  36 Lembrechts Chris

  37 Lenaerts Martin

  38 Loosveldt Egon

   

   

  39 Luypaers Peter

  40 Luypaers Armand

  41 Luypaers Iris

  42 Luypaers Mia

  43 Maes Marc

  44 Maes Werner

  45 Mangelschots Stijn

  46 Marien André

  47 Matheussen Herman

  48 Nihoul Jan

  49 Pallemaerts André

  50 Pauwels Emmy

  51 Peeters Bert

  52 Peeters Monty

  53 Pelgrims Sonja

  54 's Jegers Juul

  55 Sanen Yvan

  56 Sauvillier André

  57 Seaux Pieter-Jan

  58 Tielemans Frans

  59 Tobback Koen

  60 Tournel Raf

  61 Van de Craen Kris

  62 Van der Veken Rudy

  63 Van Herck Kurt

  64 Van Hoof Dirk

  65 Van Leeuw Bruno

  66 Van Lommel Kris

  67 Van Opstal Karel

  68 Vandecruys Ruth

  69 Vanderwerf Aggie

  70 Verheyden Jef

  71 Vos Vic

  72 Vranckx Pieter-Jan

  73 Wijninckx Kenny

  74 Wouters Ludwig

   

  Na AV 17/04/2016 :

   

  WERKENDE LEDEN

  cat A1. STEMGERECHTIGD

  alfabetisch

  1 Bellinckx Fonsy

  2 Coenen Ludo

  3 Dams Martine

  4 De Ruytter Rik

  5 Dils Frieda

  6 Dumont Paul

  7 Engelen Geert

  8 Engels André

  9 Foets Gary

  10 Heirman Guy

  11 Luypaers Werner

  12 Maes Freddy

  13 Mathijssen Patrick

  14 Minnaert Koen

  15 Moons Louis

  16 Nuyts Claude

  17 Oosthuyse Wim

  18 Op de Beeck Arno

  19 Peeters Peter

  20 Picavet Frank

  21 Somogyi Fer

  22 Stynen Nico

  23 Van den Broeck Pascal

  24 Van den Eynde Jan

  25 Van Even Ben

  26 Van Gorp Dirk

  27 Vandeweyer Carl

  28 Vannuten Eugeen

  29 Vannuten Hendrik

  30 Verberck Franky

  31 Vermaere Ellen

  32 Voeten Sven

   

  cat A2. NIET-STEMGERECHTIGD

   

  1.Kris Van Reusel

  2.Kristof Peeters

  3.Dieter Desoute

  4.Silke Luypaers

   

  stevenmathei

  Site Admin

   

   

  BerichtGeplaatst: Di Dec 15, 2009 8:06 Onderwerp: neerlegging ledenregister afgeschaft

  Denk eraan dat sinds 29 mei 2009 de neerlegging van een kopie van het ledenregister bij de griffie van de rechtbank van koophandel werd afgeschaft.

   

  Volgende documenten moeten jaarlijks ter griffie worden neergelegd:

   

  - de jaarrekening voor het einde van de zesde maand na afsluiting boekjaar

   

  Indien de samenstelling van de raad van bestuur wijzigt, moet dit middels de formulieren I en II (zie www.staatsblad.be) eveneens worden bekendgemaakt.

   

  Verslagen

  Maatschappelijk jaar

  Alg.Vergadering

  bijlage 1

  bijlage 2

  bijlage 3

  2015

  20-03-2016

   

   

  2014

   

   

  2013

   

   

   

  2012

   

   

  2011

   

   

  2010

   

  2009

   

  2008

   

  2007

   

  2006

   

  2005

  2004