ORGANISATIE↓

VZW

 • Ondernemingsnummer : 0456.335.906
 • Vlamo-id : ANT/0297
 • zetel : Lebonstraat 116

2440 Geel

 • sinds 1995 omwille van aansprakelijkheid
 • statuten 2009
 • Art. 3. §1. De vereniging heeft tot doel zonder winstgevend oogmerk, de muziekcultuur in de

ruimst mogelijke zin te bevorderen. In het bijzonder zal de vereniging voorrang geven aan de

big band muziek, en aan alle activiteiten die hiermee verband kunnen houden.

Lokaal

 • Pas  81  2440 Geel

014.58.75.70

bij Peter & Helma

 • rechttegenover Parking Pas

Orkest en medewerkers


Het orkest vormt uiteraard het hart van deze vereniging en wordt uitvoerig belicht achter de overeenkomstige menuknop.

Om een big band te organiseren heb je best ook niet-spelende leden nodig - medewerkers - die andere noodzakelijke taken op zich nemen zoals geluidsassistentie, logistiek, bibliotheek der partituren (=muzikotheek),

bestuur.

Raad van Bestuur

 • vrijwilligers gemandateerd door de jaarlijkse Agemene Vergadering om de vzw te leiden.
 • Art. 12. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van ten minste drie

stemgerechtigde werkende leden. Bovendien maakt de dirigent van de big band statutair deel uit  van de Raad van Bestuur.

 • vergadert 1x per seizoen
 • verdeelt volgende functies : voorzitter, ondervoorzitter,

secretaris, penningmeester, public relations, logistiek

anno 2014/3