Ons Lokaal

Vandaag


...zijn we gehuisvest  in de zaal Den Haan , Pas 81, 2440 Geel. 014.58.75.70


 

Voorheen


In het prille begin (anno 1973) zaten we te repeteren ten huize van het buitenverblijf van de familie Luypaers, in Larumsgoor, Larem.  Daarna waren we enkele maanden te gast ten huize van dr. Herman Matheusen om vervolgens weer enkele maanden in de zaal Den Haan , Pas 81, te vertoeven.

Onder de vleugels van toenmalig voorzitter Bernus Devis  (1980) konden we voor lange jaren terecht in de zaal van Devis, Kapelstraat, Holven.   We konden deze goed bereikbare plaats  uitbouwen ( nieuwe ramen, vloerbekleding, podium , verven, enz ) tot een prachtig repetitielokaal met aanvaardbare akoestiek, en een aparte ruimte om sympathisanten te ontvangen, plaats om piano en drumstel te laten staan, kasten met affiches, trofeeen en muzikotheek te herbergen.

Dit repetitielokaal heeft ook ettelijke malen dienst gedaan als concertplaats want er was zelfs voldoende plaats om een honderdtal genodigden een aangename zit te bieden. 

Toen de groep DEVIS , eigenaar van de zaal, eind jaren 90 werd overgenomen en de nieuwe eigenaars niet wilden investeren om de plaats brandveilig te maken, was de 2440 Big Band genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuwe plek. 


Uiteindelijk kwamen we terecht in de prachtige Conferentiezaal van  vzw VITO ,  Mol.   Op een echt professioneel podium in een groot auditorium zaal met 400+ zetels en een uitstekende akoestiek  konden  we daar elke zondagvoormiddag vanaf 9.30 onze muzikale hobby beoefenen. Tot op zondag 17 juni 2007. De huurprijzen waren zo sterk gestegen dat we noodgedwongen een ander onderkomen moesten zoeken. Door heel wat zoek- en lobbywerk de maanden voordien konden we uiteindelijk de week daarop vertrekken, vol nieuwe moed, naar de Tecnische Schoolstraat, naar de cafetaria van de school, op de 4e etage.

De vakantie brak aan, net zoals de werken aan de straat.. Bij de aanvang van het nieuwe seizoen 2007-2008 waren die werken nog niet voltooid en werd het een moeilijke maand vol aanpassingen omdat niet alle materiaal (partituren, versterkers,..) op de nieuwe bestemming kon geraken. Uiteindelijk werd ook deze moeilijkheid overwonnen en konden we in oktober, zelfs met een dirigent-wissel aan een nieuw tijdperk beginnen.


Er wordt goed verder gewerkt zij het in moeilijke omstandigheden. Vooral de nieuwe locatie zorgt voor hindernissen. Het was een gegeven dat we eleke repetitie ons materiaal van de derde etage naar de 4de etage moesten sleuren en op 't einde andersom. Dat begint na een tijd te wegen. Het cafetaria ligt er niet steeds netjes bij. Soms kunnen we gewoon niet binnen en moet ofwel de concierge ofwel iemand van de school opgebeld worden om ons in te laten , ofwel - echt waar ! - is plots de deur van onze bergruimte toegemetst, ofwel is de helft van ons materiaal verhuisd naar een ander klas , achter slot weliswaar maardan ook onbereikbaar voor ons, , ofwel is de enige deur van de bergruimte gewoon weg maar vervangen door een houten plaat , vastgevezen in de muur,...ofwel - net als we alles willen ophalen om naar een concert te gaan - is men de vloer van de gang aan het tegelen . Gelukkig biedt zich dan een optie aan om met ons orkest terug naar zaal Den Haan, Pas te trekken. In de zomer van 2008 verhuizen we dan ook effectief naar de Pas. We zijn de Technische School uiteraard dankbaar voor het onderdak dat zij ons boden, het heeft ons hoe dan ook door die periode geholpen, maar makkelijk was het niet.


Op 7 september 2008 houden we dan ook onze eerste repetitie in zaal Den Haan. Een mooie periode kondigt zich aan.


Op 3 januari 2014 treft een windhoos ons lokaal. Het dak wordt ernstig beschadigd en de brandweer verklaart het lokaal onbruikbaar. Eugeen, Rik V en Fernand hebben enkele dagen later een volle namiddag nodig om de 3 kasten met partituren uit de bergruimte te halen en te verhuizen naar een veiliger deel van de zaal, achteraan.

Dan begint Eugeen aan een langdurige zoektocht voor een

alternatief repetitielokaal, met volgende voorwaarden in dalende belangrijkheid

1) beschikbaar tot eind juni 2) goede akoestiek 

3)goede parking mogelijkheden, 4)gratis

5)liefst in Geel Centrum,en 6)bergruimte achter slot

voor 't geval de locatie misschien definitief wordt.

We kunnen terecht in De Schrijnwerkerij net zoals de centrumharmonie. Aan voorwaarden 1,3,4,5,6 zijn voldaan. Aan het 2e niet.


Samen met de voorzitter wordt ook toegang bekomen tot de zaal van het MPI in Oosterlo. Alle voorwaarden zijn voldaan, behalve 5 en 6. Er wordt afwisselend gerepeteerd in De Schrijnwerkerij en het MPI. Telkens moeten piano en versterkers en andere bijbehoren mee verhuizen.


Op 2 maart wordt de gerenoveerde schuur (Geels patrimonium) aan de Gasthuishoeve uitgetest. Zij is slechts beschikbaar tot 1 juni en nog wel tegen betaling. Op 9 maart proberen we een zaaltje uit van het OPZ te Larum. Hier is alles voorhanden inclusief bergruimte maar het is dus niet in Geel centrum. De laatste repetitie 16/3 voor het concert kunnen we eindelijk terecht in het FORUM van het OPZ, Dr. Sanodreef.Deze zaal voldoet aan alle voorwaarden en we zijn dan blij dat we hier kunnen verder werken in de voorbereiding naar het compensatieconcert t.g.v. de Open Deur dag van het OPZ (18/5/14). In die periode moeten de 3 kasten met partituren in zaal den Haan weer verhuisd worden naar een defiinitieve bergruimte achter de keuken van de zaal: een moeilijke klus.

Onze laatste repetitie in het OPZ is dan op 15/6. Op 29/6, de laatste repetitie van het seizoen kunnen we terug terecht in een herstelde zaal Den Haan. De beheerders van de zaal vragen vanaf nu wel een huurprijs als bijdrage voor de (hoge) herstellingskosten. Een moeilijke voortdurende verhuisperiode is achter de rug. De volgende maanden worden gebruikt om orde op zaken te stellen in de bergruimte die tot dan door verschillende verenigingen werden gebruikt.

 


laatste update 16/8/14