MEMBERS ONLY

 

Deze site wordt ook gebruikt als sturing binnen de groep , vandaar deze exclusieve toegang 'members only' voor de leden zelf.

Ieder lid heeft een paswoord of kan dit bekomen door een eenvoudige vraag aan de webmaster (0497 71 69 33).

Door te klikken op de knop hierboven "MEMBERS ONLY" kom je terecht op een inlogscherm.

Door je naam te selecteren uit de gepresenteerde ledenlijst en je paswoord in te geven, krijg je na validatie toegang tot een pagina die dienst doet als "wegwijzer".

Je krijgt toegang tot

  • je persoonlijke data om die te onderhouden (up to date houden) zoals adres, telefoonnummers, emailadres. Je kan hier ook je paswoord veranderen in iets wat je eventueel beter ligt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van die data ligt bij het lid zelf. Het betreft 'brondata' die zal overgenomen worden in o.m. ledenlijsten. Het lidmaatschap van de 2440 Big Band maakt dat die persoonlijke data onder de andere leden mag gebruikt worden.
  • ledenlijsten
  • statuten
  • interne afspraken
  • BAPS (" Bands Absence & Presence System"), een eigen ontwikkelde toepassing om de dirigent toe te laten een overzicht te maken van wie op een big band event (lees repetitie) zal aanwezig zijn en wie niet. De werking van deze toepassing hangt af van de discipline van de leden om hun AFWEZIGHEDEN tijdig te melden. Het uitgangspunt is dat iedereen op een 2440BB-event zal aanwezig zijn. Zo moeten enkel gebeurlijke afwezigheden gemeld worden via dit systeem. De dirigent kan nu op tijd vervangers zoeken indien nodig en zo alsnog een voltallige repetitie nastreven.
  • Muzikotheek, ook een eigen ontwikkelde toepassing dat een kijk geeft op het brede repertorium en van waaruit playlists allerhande kunnen getrokken worden al dan niet uitgebreid met parameters zoals links naar mp3 bestanden of Youtube-links. De playlists (programma's) van vorige en komende concerten worden ook langs deze weg getoond.
  • MAAR BOVENAL...tot al je partituren van de nummers die we actueel in onze kaft horen te hebben ; Wat ook betekent dat je NOOIT nog een partituur zult ontbreken omdat je ze zelf steeds online kan uitprinten.